Supervisie & coaching

Gert Kamphuis kijkt rond

Supervisie is een begeleidingsvorm voor professionals in mensgerichte en dienstverlenende beroepen. Het ontwikkelen en leren in supervisie is gebaseerd op reflectie. Het doel is dat je nieuwe mogelijkheden voor je functioneren gaat zien,  en nieuw gedrag gaat uitproberen.

In supervisietrajecten maakt Gert Kamphuis graag gebruik van creatieve werkvormen. Het zijn hulpmiddelen om dichter bij je leerdoelen te komen. Uiteraard sluiten deze hulpmiddelen aan bij de behoeften en vragen die je zelf hebt.  De hulpmiddelen kunnen zijn: fotografie, kunstwerken, verhalen en poëzie. Bij de keuze hiervan sluiten wij aan bij jouw behoeften en wensen. Samen wordt besproken met welke beeldende vorm gewerkt gaat worden.

Coaching is gericht op persoonlijke ontwikkeling en zingeving. De werkwijze bij coaching is creatief en onderzoekend en sluit aan bij jouw vraagstelling. Ontwikkeling is: onderweg zijn, met respect voor de context en het grote geheel, gericht op inzicht, oplossingen en resultaat. Als het mogelijk is wandelen we in het bos of de stad en laat jij je inspireren door de omgeving waarin we zijn. Of we kijken naar kunst en ontdekken hoe kunstvormen kunnen helpen bij inzicht en het vinden van nieuwe perspectieven.